IR films van Umisol, isolerende & zonwerende IR films voor je ramen.
Umisol Group NV logo
Offerte aanvragen gratis en vrijblijvend

Download de folder


folder

Wens je meer informatie?
We bellen je gratis op.

Toonzaal enkel op afspraak


Telefonisch bereikbaar op volgende uren:
Maandag: 08:30 - 17:30
Dinsdag: 08:30 - 17:30
Woensdag: 08:30 - 17:30
Donderdag: 08:30 - 17:30
Vrijdag: 08:30 - 16:45
Zaterdag: Gesloten
Zondag: Gesloten
Feestdagen: Gesloten

Toonzaal:

Poldergotestraat 24

9240 Zele


Stuur ons een E-mail:

info@umisol.be


Telefoon:

03 766 18 40Energie-Efficiëntie


De Europese Unie en de Europese Regeringen moeten tegen 2020 zowat 20% minder energie verbruiken en zodoende hun CO2-uitstoot tevens met 20% verminderen.
Over de laatste tien jaar is het gebruik van airco over heel Europa verdubbeld en over de komende tien jaar zal dit nogmaals verdubbelen.

Het Internationaal Energieagentschap voorspelt tegen 2030 een toename van het primair energieverbruik van 60%.
Daarbij komt dat de gebouwsector in Europa verantwoordelijk is voor 40% van het energieverbruik.
Anderzijds geraken de fossiele brandstoffen uitgeput, met een vermoedelijke stijging van de energieprijs tot gevolg.
Bovendien verbindt het Kyotoprotocol de overheden ertoe de uitstoot van de broeikasgassen te verminderen.
Om deze doelstelling te verwezenlijken keurde het Europees Parlement de richtlijn betreffende de Energieprestatie van Gebouwen goed.
Deze richtlijn is sinds 1 januari 2006 van kracht in de lidstaten van de Europese Unie.

Dikwijls kost de koeling van een gebouw veel meer dan de verwarming ervan.
Plus, airconditioning systemen werken minder efficiënt wanneer zij worden onderworpen aan grote temperatuurverschillen.
In dat geval is een bijkomende capaciteit vereist. De meest voor de hand liggende bron van hoge temperaturen in gebouwen is zonne-energie. Door de installatie van Umisol® IR film wordt de vereiste koelingscapaciteit van airco substantieel verminderd, waardoor besparingen tot 25% op koelingskosten worden gerealiseerd.

Daarnaast bieden Umisol® IR films een verhoogde thermische isolatie tijdens de winter.
Deze folies houden de warmte buiten vooraleer ze kan binnenkomen en hun isolerende werking vermindert het warmteverlies via de ramen.
Hierdoor worden besparingen op de stookkosten tot 30% gerealiseerd.

Deze energie-efficiënte oplossing genereert jaarlijkse energiebesparingen en een snelle terugverdientijd.
De CO2-uitstoot wordt sterk verminderd, waardoor uw ecologische voetafdruk verkleint.
Umisol Group NV onderneemt duurzaam:

  • Besparing op de energiekosten.
  • Langer behoud van de bestaande beglazing, waardoor minder afval en minder verbruik van grondstoffen (vermijden van plaatsen van nieuw glas). Het niet-vervangen glas dient ook niet verwerkt/gerecycleerd te worden, waardoor nog een extra energiebesparing gerealiseerd wordt.
  • Het energieverbruik voor de productie van nieuwe beglazing wordt vermeden, het energieverbruik is immers hoger bij het produceren van nieuw glas dan het energieverbruik voor het produceren van folie.
  • De transportkosten zijn zeer laag voor folie in vergelijking met het transport van nieuwe beglazing dat veel zwaarder is en een veel hoger volume heeft.

Daarnaast heeft Umisol Group NV een' Energy Saving Simulation Program (E.S.S.P.)' ontwikkeld om ingenieurs, architecten en gebouweigenaars bij te staan in hun energieprestatie-analyse.

Dit software programma berekent het effect van de Umisol® IR film op verwarming en koelingskosten.
In het programma kunnen tientalen parameters ingevoerd worden zoals buitenklimaat, geveloriëntaties, glasoppervlakten per oriëntatie, licht- en energetische eigenschappen van de bestaande beglazing, rendement koeling en verwarmingssystemen, elektriciteits- en gasprijzen in kW/u, graaddagenomrekening, CO² emissie reductie, terugverdientijdsberekening,…

Het gebruik van E.S.S.P. is onderdeel van een totaaloplossing van advies dat Umisol Group NV aanbiedt aan haar klanten, zodat in een verstaanbare taal het energiebeheer en –verbruik kan worden berekend.Umisol Group NV
Poldergotestraat 24
9240 Zele
België
Tel: 03/766.18.40
Mail: info@umisol.be - Web: http://umisol.be